GIỚI THIỆU


Trình quản lý trang Facebook

Quản lý Trang Facebook, ngay từ điện thoại. Với ứng dụng Trình quản lý Trang, bạn có thể cập nhật thông tin và phản hồi khách hàng ngay lập tức.

Đăng trên di động: đăng thông tin cập nhật và quản lý Trang mà không cần dùng máy tính.

Tin nhắn: đọc và trả lời tin nhắn mà khách hàng gửi cho Trang của bạn.

Thông báo đẩy: nhận cảnh báo về hoạt động quan trọng và xem tất cả thông báo về Trang ở một nơi.

Thông tin chi tiết: theo dõi quảng cáo, số liệu thống kê và hoạt động trên Trang để bạn có thể xây dựng doanh nghiệp.

Bất kỳ ai quản lý Trang Facebook đều có thể tải xuống và sử dụng ứng dụng này miễn phí.

Cài đặt