GIỚI THIỆU


LinkedIn

Kết nối cơ hội và khai thác tiềm năng chuyên môn của bạn với ứng dụng LinkedIn. Các ứng dụng làm cho nó dễ dàng hơn để khám phá, kết nối và nuôi dưỡng mối quan hệ với mọi người rằng vấn đề, tìm kiếm và áp dụng cho các công việc, và nhận được thông tin cập nhật về các chủ đề và các công ty mà làm cho một sự khác biệt tất cả trên đường đi. mạng xã hội trực tuyến Đây là một nơi tuyệt vời kết nối và giữ liên lạc với các mối quan hệ chuyên nghiệp của bạn.

Với LinkedIn, kết nối với mọi người trong mạng của bạn bao gồm cả nhân viên đồng nghiệp tại công ty bạn, luôn được cập nhật với những tin tức kinh doanh và công nghiệp mới nhất, hãy làm theo các công ty và có ảnh hưởng hay các nhân viên mà bạn ngưỡng mộ, và tìm đường vào công việc mơ ước tiếp theo của bạn thông qua nhân viên hiện tại.

Cũng sử dụng các ứng dụng LinkedIn để tìm kiếm công việc trong khi bạn đang trên đường đi. Lưu tìm kiếm việc làm để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm và áp dụng đối với một công ty với đúng hồ sơ của bạn từ ứng dụng. LinkedIn là # 1 cách để tiến hành một tìm kiếm công việc xã hội.

Ngoài việc tìm kiếm việc làm và áp dụng quy trình, LinkedIn giúp bạn dễ dàng mở rộng và công bố kiến ​​thức của bạn. Ứng dụng LinkedIn cho phép bạn viết bài đăng và chia sẻ kiến ​​thức, luôn cập nhật và khám phá tin tức quan trọng trong thế giới cạnh tranh ngày nay. LinkedIn ứng dụng cũng là một nơi tuyệt vời để giới thiệu công ty hay sản phẩm của bạn với một cơ hội tiếp thị tuyệt vời.

Bắt đầu với hồ sơ LinkedIn của bạn. Sử dụng hồ sơ LinkedIn của bạn như là thương hiệu chuyên nghiệp của bạn. Chia sẻ hồ sơ ảo của bạn với những thành tựu và trách nhiệm công việc để cung cấp mạng của bạn với bản cập nhật và sử dụng lao động tiềm năng với các chi tiết về kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. Hồ sơ của bạn là nhiều hơn chỉ là sơ yếu lý lịch của bạn, nó cho thấy thế giới biết bạn là ai, những gì bạn đang quan tâm và những gì bạn đã đạt được trong sự nghiệp của mình.

Sử dụng các ứng dụng LinkedIn để:
• Kể câu chuyện của bạn và xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn vượt qua hồ sơ của bạn với hồ sơ của bạn
• Thêm ảnh tiểu sử hoặc ảnh để giúp mọi người và người lao động khám phá hồ sơ của bạn
• Tìm kiếm những người hay tìm gợi ý để kết nối với những người bạn có thể biết
• Giữ liên lạc với mạng của bạn; xem các cập nhật về hoạt động trong mạng của bạn
• Tìm kiếm những người làm việc tại một công ty cụ thể mà bạn đang quan tâm
• Người tìm việc có thể xem thông tin về các nhà quản lý tuyển dụng và khám phá những địa chỉ liên lạc hiện có của họ có thể giới thiệu họ
• Tìm việc làm, con người, nhân viên, công ty và các cơ hội kinh doanh khuyến cáo của một người nào đó trong mạng của bạn
• Xem cấu hình khác
• Tìm kiếm và áp dụng đối với công việc sơ yếu lý lịch của bạn LinkedIn
• Tìm và làm theo các công ty và các nhóm
• Thực hiện theo các công ty để khám phá công việc mới
• Chia sẻ bài viết cho nhân viên đồng nghiệp và mạng của bạn
• Nâng cấp tài khoản để LinkedIn Premium từ ngay trong ứng dụng
• Sử dụng lao động có thể liệt kê công việc và tìm kiếm các nhân viên tiềm năng
• Thúc đẩy nhân viên của bạn để xây dựng thương hiệu tài năng của công ty bạn

Chúng tôi yêu cầu cho một vài điều khoản khi bạn sử dụng ứng dụng này. Dưới đây là lý do: http://linkd.in/1l0S8YZ

Cài đặt