GIỚI THIỆU


Kiểm Tra Thông Tuyến

Từ 01/09/2017 giá trị ngày đến trên thẻ không được in trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) gây khó khăn cho việc tra cứu thẻ bảo hiểm, tiếp đón bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, bên cạnh mã QR code đôi khi mờ không thể đọc, hoặc các nội dung như tên, mã thẻ, ngày tháng năm sinh, …

Ứng dụng Kiểm Tra Thông Tuyến BHYT cho phép người sử dụng kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế, kiểm tra thông tuyến, kiểm tra thẻ có hợp lệ khi sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh, tra cứu thẻ BHYT về hạn sử dụng hay hết trá trị sử dụng và một số thông tin khác.
Có 2 cách sử dụng ứng dụng để kiểm tra thông tuyến
♦ Người dùng cấu hình tài khoản CSKCB (tên đăng nhập và mật khẩu) do BHYT cung cấp
♦ Kiểm tra thông qua QR Code, nhấn vào biểu tượng quét mã QR để kiểm tra thẻ BHYT
♦ Kiểm tra thủ công khi QR Code bị mờ, không đọc được,… bằng cách nhập vào một số thông tin cần thiết để kiểm tra BHYT

☼ Ứng dụng cần có kết nối Internet hoặc dữ liệu di động để kiểm tra thẻ.

Cài đặt