GIỚI THIỆU


Cây Thuốc và Công Dụng

Ứng dụng bao gồm nhiều cây thuốc, loại rau (rau má, rau sam) có công dụng khi gặp sự cố trấn thương, trong ăn uống hay kháng và chữa bệnh.

Cài đặt